Skip to content
Strona główna » Roztoczański Park Narodowy Informacje » Roztoczański Park Narodowy Opis

Roztoczański Park Narodowy Opis

Roztoczański Park Narodowy zajmuje powierzchnię ponad 84 kilometry kwadratowe oraz znajduje się na terenie województwa lubelskiego. Park jest podzielony na dwie części: północną i południową. Obszar północny obejmuje głównie lasy liściaste, a południowy to przede wszystkim tereny bagienne i źródliska.

Opis Roztoczańskiego Parku Narodowego

Roztoczański Park Narodowy obejmuje obszar położony w środkowej części Roztocza, gdzie głównie występują skały górnokredowe. Wzdłuż granic parku, w strefie krawędziowej, można spotkać utwory trzeciorzędowe, a w dolinach przeważają piaski czwartorzędowe. Wysokość na terenie parku nie przekracza 350 metrów nad poziomem morza. Taka specyfika geologiczna wpływa na różnorodność krajobrazów, które można podziwiać w parku.

Czym charakteryzuje się Roztoczański Park Narodowy?

Dominującymi gatunkami drzew w parku są sosny, jodły i buki, ale można tam również spotkać dęby, olsze, lipy, brzozy, świerki, modrzewie, graby, jawory, jesiony i klony. W parku znajduje się ponad 400  gatunków roślin, w tym drzew, buków, jodeł, lip szerokolistnych i dębów szypułkowych, uznanych za pomniki przyrody. Roztoczański Park Narodowy to miejsce, gdzie można spotkać wiele różnorodnych gatunków zwierząt, w tym wszystkie typowe gatunki zwierząt leśnych. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc w parku jest Wieża Biały Słup, ale warto też zobaczyć Stawy Echo czy Muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego. W parku można spacerować po oznakowanych szlakach, wziąć udział w licznych wycieczkach z przewodnikiem oraz korzystać z wielu innych atrakcji.

Dlaczego warto odwiedzić Roztoczański Park Narodowy?

Przede wszystkim Roztoczański Park Narodowy warto odwiedzić ze względu na swoją wyjątkową przyrodę oraz bogatą historię. Park oferuje wiele atrakcji dla miłośników przyrody, ale także dla osób zainteresowanych historią i kulturą regionu. Ten park słynie z pięknych leśnych kompleksów, takich jak buczyna karpacka czy bór jodłowy. Można tam znaleźć ponad 400 gatunków drzew i krzewów, w tym wiele gatunków drzew uznanych za pomniki przyrody. Warto również wspomnieć, że Roztoczański Park Narodowy oferuje wiele różnorodnych atrakcji dla turystów, takich jak szlaki turystyczne, ścieżki dydaktyczne, wypożyczalnie rowerów oraz wiele innych. To idealne miejsce na aktywny wypoczynek wśród pięknej przyrody.

Inne serwisy